Schooltijden 


 
dag ’s   morgens ‘s middags
maandag 8.35 – 12.15 13.15 – 15.15
dinsdag 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
woensdag 8.35   – 12.30 vrij
donderdag 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
vrijdag 8.35   – 12.30 vrij


 
Vanaf 8.25 uur zijn de deuren van de school open. Tot die tijd biedt Forte voorschoolse opvang. We beginnen om 8.35 uur met het lesprogramma
 
kinderen komen zelfstandig naar binnen. Bij nieuwe leerlingen is het voor ouders toegestaan de eerste paar keer even mee naar binnen te lopen. Na schooltijd, wanneer de kinderen naar buiten gelopen zijn, is het mogelijk voor ouders om nog even de school in te lopen en het werk van de kinderen te bekijken of een gesprekje met de leerkracht aan te knopen.
 
Wilt u zo vriendelijk zijn afwezigheid van uw kind tijdig aan ons door te geven? Als wij gebeld zijn of een briefje hebben gekregen, maken wij ons niet onnodig ongerust. Absentie kan ook worden doorgegeven via de schoolapp.
                                                                                                                                       

 

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

(voor de meest actuele data verwijzen wij naar de website)
Vakanties en vrije dagen:           
Zomervakantie:                                Maandag 24 Juli 2023 t/m vrijdag 1 september 2023
Herfstvakantie:                                 Maandag 23 oktober 2022 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie:                                  Maandag 25 december 2022 t/m vrijdag 5 januari 2024
Let op! Vrijdag 22 dec. leerlingen ook vrij
 
Voorjaarsvakantie:                         Maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024
Let op! donderdag 15 Februari en Vrijdag 16 Februari leerlingen ook vrij. (donderdag studiedag, vrijdag leerlingvrije dag).
 
Goede vrijdag                                   vrijdag 29 maart 2024: geen vrije dag                                 
Tweede paasdag:                            Maandag 1 april 2024
Meivakantie:                                     maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart:                                      9 en 10 mei, vallen in de meivakantie
Tweede pinksterdag:                     Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie:                               Maandag 22 juli 2023 t/m vrijdag 30 aug 2024
Let op! Vrijdag 19 Juli leerlingen ook vrij
 

 Studiedagen, leerlingen vrij 2023-2024

                                                                                                                                            

Jaaragenda van activiteiten 2023-2024

 
Eerste schooldag                                                                                           4 september
Informatieavond in de groepen                                                                
Startgesprekken                                                                                             
Openingspicknick                                                                                          
Portfoliogesprekken                                                                                     
Sinterklaas                                                                                                         5 december
Kamp gr 7 & 8                                                                                                  
Adviesgesprekken gr 8                                                                                 
Portfoliogekken                                                                                            
Iep-eindtoets groep 8                                                                                   
Start zomervakantie                                                                                     19 Juli                                                   atelierdagen                                                                                                    nog niet bekend
Presentaties                                                                                                    nog niet bekend