Wat is Freinetonderwijs?


Freinetonderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs gebaseerd op de theorieën van de pedagoog Célestin Freinet.

Célestin Freinet (1896–1966) was een Franse onderwijzer en pedagoog die, door eigen ervaring, in de praktijk van zijn klassen heel geleidelijk allerlei vernieuwingen heeft ingevoerd. Zijn onderwijsfilosofie gaat uit van ervarend leren binnen een zinvolle context, met een open blik gericht Afbeeldingsresultaten voor celestin freinetop de samenleving.

' Centraal is de opvatting dat er een verband bestaat tussen onderwijs en samenleving' 

Freinetonderwijs kenmerkt zich doordat de werkelijkheid van alledag binnen de school gestalte krijgt. De school is op die manier geen eiland in de maatschappij, maar  onlosmakelijk verbonden met de belevingswereld van het kind buiten de school.

' Het kind centraal in zijn algehele ontwikkeling' 

Op Elckerlyc staat het kind centraal: het kind in al zijn aspecten met zijn of haar individuele eigenschappen en mogelijkheden. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling. De sociaal-emotionele – en creatieve ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Die vindt niet in aparte lessen plaats maar is ingebed in het hele onderwijsDe freinetscholen in Nederland en Vlaanderen onderhouden een goede band en verrijken elkaar in de ervaringen met het freinetonderwijs. Daarbij worden ze gesteund door de vereniging voor freinetpedagogie die scholing, bijeenkomsten, uitgaven en materialen organiseert en mogelijk maakt.