Schooltijden 


 
dag ’s   morgens ‘s middags
maandag 8.35 – 12.15 13.15 – 15.15
dinsdag 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
woensdag 8.35   – 12.30 vrij
donderdag 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
vrijdag 8.35   – 12.30 vrij


 
Vanaf 8.25 uur zijn de deuren van de school open. Tot die tijd biedt Forte voorschoolse opvang. We beginnen om 8.35 uur met het lesprogramma
 
kinderen komen zelfstandig naar binnen. Bij nieuwe leerlingen is het voor ouders toegestaan de eerste paar keer even mee naar binnen te lopen. Na schooltijd, wanneer de kinderen naar buiten gelopen zijn, is het mogelijk voor ouders om nog even de school in te lopen en het werk van de kinderen te bekijken of een gesprekje met de leerkracht aan te knopen.
 
Wilt u zo vriendelijk zijn afwezigheid van uw kind tijdig aan ons door te geven? Als wij gebeld zijn of een briefje hebben gekregen, maken wij ons niet onnodig ongerust. Absentie kan ook worden doorgegeven via de schoolapp.
                                                                                                                                       

 

Vakanties en vrije dagen 2024-2025


Vakanties en vrije dagen:           
Zomervakantie:                                Maandag 22 Juli 2024 t/m vrijdag 30 augustus 2024
Herfstvakantie:                                 Maandag 28 oktober 2024 t/m vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantie:                                  Maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025  Let op! Vrijdag 20 dec. leerlingen ook vrij
Voorjaarsvakantie:                         Maandag 17 februari 2025 t/m vrijdag 21 februari 2025Let op! donderdag 13 Februari en Vrijdag 14 Februari leerlingen ook vrij. (donderdag studiedag, vrijdag leerlingvrije dag).
Meivakantie:                                    Maandag 21 april2025 t/m maandag 5 mei 2025
Zomervakantie 2025:                     Maandag 14 Juli 2024 t/m vrijdag 22 augustus 2024 Let op! Vrijdag 11 juli 2025 leerlingen ook vrij

Goede vrijdag                                  vrijdag 18 april 2024: geen vrije dag                                 
Tweede paasdag:                            Maandag 21 april 2025, valt in de meivakantie
bevrijdingsdag:                                maandag 5 mei, in 2025 vrije dag. aangesloten aan de meivakantie
Hemelvaart:                                     29 en 30 mei 2025
Tweede pinksterdag:                      Maandag 9 juni 2025

 

 Studiedagen, leerlingen vrij 2024-2025

                                                                                                                                            

Jaaragenda van activiteiten 2024-2025

 
Eerste schooldag                                                                                           2 september
Informatieavond in de groepen                                                                
Startgesprekken                                                                                             
Openingspicknick                                                                                          
Portfoliogesprekken                                                                                     
Sinterklaas                                                                                                         5 december
Kamp gr 7 & 8                                                                                                  
Adviesgesprekken gr 8                                                                                 
Portfoliogekken                                                                                            
Iep-eindtoets groep 8                                                                                   
Start zomervakantie                                                                                     19 Juli                                                   atelierdagen                                                                                                    nog niet bekend
Presentaties                                                                                                    nog niet bekend