Social schools

We informeren de ouders via de app van socialschools . Via deze app kunnen tevens gesprekken gepland worden, absenties gemeld, berichten aan leerkrachten gestuurd en toestemmingen worden verleend mbt de omgang van school met gegevens van kinderen.
Wanneer uw kind bij ons op school start krijgt u een uitnodiging in de mail waarmee u in deze app kunt onloggen.

Ouderportaal - Social Schools