Sinds Augustus 2020 huisvest Elckerlyc een Taalklas: ITK Elckerlyc.
Kinderen die binnen de BUCH-gemeente komen wonen vanuit het buitenland krijgen in deze klas gemiddeld 1 jaar les in een kleine en gespecialiseerde setting zodat zij daarna kunnen uitstromen naar een reguliere basisschool bij hen in de buurt. 
Het gaat hierbij om kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. 

Elckerlyc is trots op de taalklas en betrekt de leerlingen ook in de dagelijkse gang van zaken en gezamenlijke aktiviteiten.
We denken dat het voor de leerlingen van de taalklas goed is om spelenderwijs de taal en gewoontes van de andere kinderen mee te krijgen en anderzijds denken we dat we onze leerlingen een rijkere leeromgeving te bieden omdat er ook kinderen met een andere taal en cultuur met hen spelen.

Voor informatie over de taalklas of contact met de taalklas kunt u contact opnemen met onze school:
telefoonnummer: 0725321585
e-mail: info.elckerlyc@isobscholen.nl