Overblijf


Klik hier om aan te melden voor de overblijf

Op Elckerlyc kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. In samenwerking met een professionele kracht van Forte verzorgen ouders de overblijf en wordt er gezellig met de kinderen geluncht.

Voor nieuwe ouders:
De overblijfadministratie verloopt geautomatiseerd: u kunt inschrijven voor overblijf via deze link.

Uitgebreide informatie over de overblijf:
De verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de overblijf ligt bij de school. Samen met de Werkgroep Overblijf (bestaande uit ouders, de overblijfcoördinator en de directie) bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht m.b.t. het beleid van de overblijf op school. Forte BV zorgt voor een gekwalificeerde overblijfcoördinator en met het online computersysteem van ‘Overblijven met Edith’ wordt de administratie bijgehouden. De overblijfcoördinator zorgt samen met overblijfouders dat de kinderen in een prettige sfeer kunnen lunchen en buitenspelen.

Met het online systeem van ‘Overblijven met Edith’ kunt u de overblijfmomenten zelf bepalen en achteraf ontvangt u een gespecificeerde factuur die per automatische incasso moet worden voldaan.

Wij hebben als school door dit systeem een goede controle op de aanwezigheid van kinderen en we kunnen goed inspringen op onvoorziene situaties. Ook bijzonderheden als medicatie of diëten zijn door het systeem duidelijk, zodat de overblijfouders en coördinator hier van op de hoogte zijn. Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren is het van belang dat alle ouders/verzorgers die hun kind gebruik laten maken van de overblijf, zich inschrijven in het systeem. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Op Elckerlyc is de overblijf van 12:15 uur tot 13:15 uur en het kost € 1,50 per keer.

U kunt tot 10.00 uur op de dag zelf uw kind aan- of afmelden voor de overblijf. Denkt u eraan dat in geval van afwezigheid door ziekte, excursie, continu rooster e.d. u verantwoordelijk bent voor het afmelden. Bij afwezigheid zonder afmelding in het systeem, zullen toch de kosten voor die dag in rekening worden gebracht.

We maken met de kinderen goede afspraken om de overblijf voor iedereen een gezellig moment te laten zijn. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee, dat wordt niet verzorgd door de overblijfouders. Schade aan goederen die kinderen van huis meenemen is voor eigen risico.