Schooltijden 


 
dag ’s   morgens ‘s middags
maandag 8.35 – 12.15 13.15 – 15.15
dinsdag 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
woensdag 8.35   – 12.30 vrij
donderdag 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
vrijdag 8.35   – 12.30 vrij


 
Vanaf 8.25 uur zijn de deuren van de school open. Tot die tijd biedt Forte voorschoolse opvang. We beginnen om 8.35 uur met het lesprogramma
 
kinderen komen zelfstandig naar binnen. Bij nieuwe leerlingen is het voor ouders toegestaan de eerste paar keer even mee naar binnen te lopen. Na schooltijd, wanneer de kinderen naar buiten gelopen zijn, is het mogelijk voor ouders om nog even de school in te lopen en het werk van de kinderen te bekijken of een gesprekje met de leerkracht aan te knopen.
 
Wilt u zo vriendelijk zijn afwezigheid van uw kind tijdig aan ons door te geven? Als wij gebeld zijn of een briefje hebben gekregen, maken wij ons niet onnodig ongerust. Absentie kan ook worden doorgegeven via de schoolapp.
 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

(voor de meest actuele data verwijzen wij naar de website)
Vakanties en vrije dagen:           
Herfstvakantie:                                 Maandag 17 oktober 2022 t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie:                                  Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Let op! Vrijdag 23 dec. leerlingen ook vrij
 
Voorjaarsvakantie:                         Maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
Let op! donderdag 23 Februari en Vrijdag 24 Februari leerlingen ook vrij. (donderdag studiedag, vrijdag leerlingvrije dag).
 
Goede vrijdag                                   vrijdag 7 april: geen vrije dag                                 
Tweede paasdag:                            Maandag 10 april 2023
Meivakantie:                                     maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart:                                      18 mei  en 19 mei 2023 let op! 19 mei leerlingen ook vrij   
Tweede pinksterdag:                     Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie:                               Maandag 24 juli 2023 t/m vrijdag 1 sept 2023
Let op! Vrijdag 21 Juli leerlingen ook vrij
 

 Studiedagen, leerlingen vrij 2022-2023

                                                                                                                                            

Jaaragenda van activiteiten 2022-2023

 
Eerste schooldag                                                                                            29 augustus
Informatieavond in de groepen                                                                eerste weken
Startgesprekken                                                                                             5-9 september
Openingspicknick                                                                                            vrijdag 9 september
Portfoliogesprekken                                                                                     31 okt – 4 Nov.
Sinterklaas                                                                                                         5 december
Kamp gr 7 & 8                                                                                                  voorjaar 2023
Adviesgesprekken gr 8                                                                                 13-17 feb
Portfoliogekken                                                                                               13-17 maart
Iep-eindtoets groep 8                                                                                   18-19 april
Start zomervakantie                                                                                     21 Juli                                                   atelierdagen                                                                                                    nog niet bekend
Presentaties                                                                                                    nog niet bekend