Schooltijden


 
dag groepen ’s   morgens ‘s middags
maandag 1   t/m 8 8.35 – 12.15 13.15 – 15.15
dinsdag 1   t/m 8 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
woensdag 1   t/m 8 8.35   – 12.30 vrij
donderdag 1   t/m 8 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
vrijdag 1   t/m 8 8.35   – 12.30 vrij

Onze school is een open school. De deuren van de school gaan vroeg open, vanaf 8:25 uur en 13:00 uur zijn kinderen en ouders welkom. We willen wel graag op tijd beginnen, dus de kinderen graag op tijd binnen (uiterlijk om 8:35) en ouders op tijd weer naar buiten (om 8:45). wanneer de school uitgaat wachten de ouders buiten op hun kinderen om drukte en onveilige situaties in de gangen te vermijden.

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij afwezigheid van uw kind dit tijdig aan ons door te geven? Als wij gebeld zijn, een briefje of e-mail hebben gekregen, maken wij ons niet nodeloos ongerust.

 

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

 

vrije dagen   

Zomervakantie    ma 23 juli t/m vr 31 augustus
Herfstvakantie    ma 22 oktober t/m vr 26 oktober
Kerstvakantie    ma 24 december t/m vr 4 januari
Voorjaarsvakantie    ma 18 t/m vr 22 februari
Meivakantie    (goede ) vr 19 april t/m vr 3 mei
Tweede pinksterdag   10 juni  
Zomervakantie    ma 15 juli t/m vr 23 augustus

 

Bijzondere dagen  

Dit schooljaar nog:
Beundag met musical groep 8     28 juni (o.v.)
Portfoliogesprekken      2 t/m 6 juli  
Welkomstkring/eindfeest     18 juli

2018-2019 (data volgen nog
Atelierochtend 
Presentatie 
Portfoliogesprekken     
Lenteontbijt       
Informatieavond nieuwe ouders    
Kijkochtend nieuwe ouders    
IEP-eindtoets groep 8     
Avonder4daagse      
musical groep 8    
Welkomstkring/eindfeest