Schooltijden


 
dag groepen ’s   morgens ‘s middags
maandag 1   t/m 8 8.35 – 12.15 13.15 – 15.15
dinsdag 1   t/m 8 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
woensdag 1   t/m 8 8.35   – 12.30 vrij
donderdag 1   t/m 8 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
vrijdag 1   t/m 8 8.35   – 12.30 vrij

Onze school is een open school. De deuren van de school gaan vroeg open, vanaf 8:25 uur en 13:00 uur zijn kinderen en ouders welkom. We willen wel graag op tijd beginnen, dus de kinderen graag op tijd binnen (uiterlijk om 8:35) en ouders op tijd weer naar buiten (om 8:45). wanneer de school uitgaat wachten de ouders buiten op hun kinderen om drukte en onveilige situaties in de gangen te vermijden.

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij afwezigheid van uw kind dit tijdig aan ons door te geven? Als wij gebeld zijn, een briefje of e-mail hebben gekregen, maken wij ons niet nodeloos ongerust.
 

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

 

vrije dagen   

Herfstvakantie    23 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie    25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie   26 februari t/m 2 maart
Goede vrijdag    30 maart
Tweede Paasdag   2 april
Meivakantie    27 april t/m 11 mei
Tweede pinksterdag   21 Mei   
Zomervakantie    23 juli t/m 31 augustus

Bijzondere dagen

Atelierochtend 2      17 januari 
Presentatie 3 groepen: 1-2 zon, 3, 4-5 en 6-7   21 februari 
Portfoliogesprekken      15 en 20 maart 
Lenteontbijt       29 maart
Atelierochtend 3      6 april
Informatieavond nieuwe ouders    13 maart
Kijkochtend nieuwe ouders     22 maart 
IEP-eindtoets groep 8      17 en 18 april
Atelierochtend 4      23 mei
Avonder4daagse      29 mei t/m 1 juni 
Presentatie 4 groepen: 1-2 ster, 5-6 en 7-8   1 juni 
Beundag met musical groep 8     28 juni (o.v.)
Portfoliogesprekken      2 t/m 6 juli  
Welkomstkring/eindfeest     18 juli


Elckerlyc | Boekenstein 45 | 1852 WS Heiloo | tel. 072-5321585 | info.elckerlyc@isobscholen.nl