Schooltijden


 
dag groepen ’s   morgens ‘s middags
maandag 1   t/m 8 8.35 – 12.15 13.15 – 15.15
dinsdag 1   t/m 8 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
woensdag 1   t/m 8 8.35   – 12.30 vrij
donderdag 1   t/m 8 8.35   – 12.15 13.15   – 15.15
vrijdag 1   t/m 8 8.35   – 12.30 vrij

Onze school is een open school. De deuren van de school gaan vroeg open, vanaf 8:25 uur en 13:00 uur zijn kinderen en ouders welkom. We willen wel graag op tijd beginnen, dus de kinderen graag op tijd binnen (uiterlijk om 8:35) en ouders op tijd weer naar buiten (om 8:45). wanneer de school uitgaat wachten de ouders buiten op hun kinderen om drukte en onveilige situaties in de gangen te vermijden.

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij afwezigheid van uw kind dit tijdig aan ons door te geven? Als wij gebeld zijn, een briefje of e-mail hebben gekregen, maken wij ons niet nodeloos ongerust.

 

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Vakanties en vrije dagen 2018-2019
 
Vakanties:                                        
Herfstvakantie                                                 22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie                                                   24 december t/m 4 januari
                                                                           Let op! Vrijdag 21 dec. leerlingen ook vrij
Voorjaarsvakantie                                          18 t/m 22 februari
                                                                           Let op! Vrijdag 15 feb. leerlingen ook vrij
Goede vrijdag                                                  19 april
Meivakantie                                                      22 april t/m 3 mei
Hemelvaart                                                       30 Mei
                                                                           Let op! Vrijdag 31 mei leerlingen ook vrij
Tweede pinksterdag                                       10 Juni                                 
Zomervakantie                                                15 juli t/m 23 augustus
                                                                          Let op! Vrijdag 12 juli leerlingen ook vrij
 
                                                                                                                                                                                               
                                                              
Jaaragenda van activiteiten
Eerste schooldag                                                                                            3 september
Informatieavonden van de verschillende groepen                           tot eind september
Schoolreisje naar Linneaushof                                                                  13 September
 Jaarvergadering van OR en MR                                                                 15 september
Atelierochtend 1                                                                                            19 September
Studiedag, leerlingen vrij                                                                            4 oktober
Studiedag, leerlingen vrij                                                                            29 Oktober           
Studiedag, leerlingen vrij                                                                           16 November
Informatieavond nieuwe ouders                                                             6 november
Kijkochtend nieuwe ouders                                                                       21 november
Sinterklaas                                                                                                    5 december
Kerstactiviteit                                                                                               20 december
Atelierochtend 2                                                                                          16 januari
Studiedag, leerlingen vrij                                                                           5 Februari
Portfoliogesprekken                                                                                     15 en 20 maart
Atelierochtend 3                                                                                             22 maart
Lenteontbijt                                                                                                     29 maart
IEP-eindtoets groep 8                                                                                   16 en 17 april
Atelierochtend 4                                                                                            22 mei
Studiedag, leerlingen vrij                                                                             11 Juni
Avonder4daagse                                                                                            11 t/m 14 juni Portfoliogesprekken                                                                                     2 t/m 6 juli                         
Welkomstkring eindfeest                                                                             10 juli