De Elckerlyc hanteert de klachtenregeling van ISOB, deze is te vinden via de link onderaan deze pagina. Ondanks de inzet om alles naar wens te laten verlopen op onze school, kan het voorkomen dat u het gevoel heeft dat iets niet goed is gegaan, of dat de school in gebreke is gebleven. Als dit gebeurt dan betreuren wij dit zeer, maar waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. In voorkomende gevallen vragen wij u te overleggen met de leerkrachten van uw kind of met de persoon in kwestie om de problemen op te lossen of eventueel te herstellen. Als dit niet lukt, vragen wij u contact op te nemen met de directeur om tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht ook dat niet lukken en wilt u een klacht indienen, kunt u informatie van de contactpersoon krijgen hoe u dat kunt doen. Deze contactpersoon is een door het bevoegd gezag benoemd teamlid en kan naar een vertrouwenspersoon verwijzen.

Via de onderstaande links kunt u meer informatie krijgen in de klachtenregeling van ons bestuur ISOB, en de informatie van de onderwijsinspectie over hoe te handelen bij klachten.

Klik hier voor de isob klachtenregeling

Klik hier voor de Site van de onderwijsinspectie over klachten in het onderwijs