Oudervereniging


OUDERVERENIGING ELCKERLYC

Per 31 juli 2006 is de oudervereniging opgericht.

De oudervereniging van de Elckerlyc heeft als doel de school te ondersteunen in haar onderwijstaak, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. Tegelijkertijd is de ouderraad gericht op het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school. Veel activiteiten op Elckerlyc worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. Met behulp van deze bijdrage worden zaken mogelijk die door schoolmiddelen niet kunnen worden betaald, zoals excursies, lesmaterialen voor projecten, investeringen in een nieuw schoolplein, feesten en de eindmusical van groep 8. De ouderbijdrage 2019-2020 bedroeg € 65,- euro per leerling en werd geïncasseerd via Clubcollect. De notulen en financiële verslagen zijn openbaar en worden op verzoek met ouders/ verzorgers gedeeld.

Ook de vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Als er iets is dat u als ouder wilt inbrengen, vragen of waarover u de mening van de ouderraad wilt weten, bezoek dan onze vergadering, breng uw punt in via een van de OR-leden of stuur een mail naar:  or.elckerlyc@gmail.com

Samenstelling Ouderraad Elckerlyc 2022-2023:
 

Dave Ouwerkerk Voorzitter
Karin Klein Wolt Secretaris-aftredend
Inger Prinse Secretaris-aantredend
Johana Valle Lopez penningmeester
Mayella Wijn Lid
Laura Spijker lid
Naomi Goedhart lid
Maureen Borst Afgevaardigde team Elckerlyc

De oudervereniging is te bereiken via or.elckerlyc@gmail.com
De penningmeester heeft als mailadres: penningmeester.elckerlyc@gmail.com 

Er wordt per jaar zo’n 6 keer vergaderd. deze vergaderingen zijn openbaar. de notulen zijn in te lezen op aanvraag.
dit jaar zijn de vergaderingen op 
24/10/22,
21/11/22,
13/2/23,
17/4/23,
12/6/23
Tijdstip: 20.00-22.00
Locatie: school