Oudervereniging


Als lid van de oudervereniging van de Elckerlyc draag je op een leuke en actieve manier bij aan het creëren van een stimulerende leeromgeving voor de kinderen. De oudervereniging werkt nauw samen met de school en de leerkrachten om de ‘kersen op de taart’ van het freinetonderwijs mede te organiseren en faciliteren. Daarover straks meer!
 
De taken van de oudervereniging variëren van het organiseren van evenementen tot het ondersteunen van de school bij het uitvoeren van haar beleid. Zo helpen we bij het organiseren van sportactiviteiten zoals schoolvoetbal, de Maalwaterrun en de Avond4Daagse, schoolfeesten zoals Sint en Elckerland, en andere sociale activiteiten. Daarnaast heeft school de oudervereniging de afgelopen jaren bijvoorbeeld gevraagd mee te denken over de inrichting van het schoolplein, het organiseren van ouderavonden, en kan de ouderraad desgevraagd de leerkrachten ondersteunen bij het uitvoeren van projecten. Deze samenwerking tussen de oudervereniging en leerkrachten is een leuke maar ook belangrijke manier om de verbinding tussen school en ouders goed te houden en van beide kanten op de hoogte te blijven wat er speelt.
 
Wie zijn er lid van de oudervereniging? Nou… ouders! Ouders van leerlingen uit alle groepen, ouders wiens kind dit schooljaar is gestart op de Elckerlyc en ouders die al jaaaaren op de Elckerlyc rondlopen, ouders die wel of geen drukke baan hebben, ouders die bijzonder getalenteerd zijn op bepaalde gebieden, of niet ;). Gemene deler is het creatieve denken en brainstormen met elkaar, betrokkenheid bij het onderwijs en het hebben van een hands-on mentaliteit.
 
Mede door de vrijwillige bijdrage en de inzet van ouders in de oudervereniging kunnen kinderen zich op de Elckerlyc optimaal ontwikkelen! De OR is altijd op zoek naar ‘een frisse wind’. Geïnspireerd om ook lid te worden? Of wil je eerst nog wat meer weten of een paar keer aansluiten bij een vergadering (die sowieso voor alle ouders open te bezoeken zijn!)? Spreek ons vooral aan op het schoolplein! Mailen kan ook, naar OR.Elckerlyc@gmail.com.
 
Hartelijke groet van de leden van de Oudervereniging Elckerlyc schooljaar 2022-2023!
 
Johana - penningmeester OR, moeder van Adriana (groep 3) en Jonathan (groep 1)
Dave - voorzitter OR, vader van Elia (groep 7), Carice (groep 4) en Rivka (groep 2)
Mayella - lid OR, moeder van Stian (groep 4) en Juna (groep 1)
Inger - secretaris OR, moeder van Fiene (groep 6) en Bram v. Blokland (groep 1)
Naomi - aftredend lid OR, moeder van Elia (groep 7), Carice (groep 4) en Rivka (groep 2)
Laura - lid OR, moeder van Finn (groep 4) en Senna (groep 2)