Welkom

Welkom op de website van Elckerlyc, basisschool voor freinetonderwijs. De school wordt gerekend tot het vernieuwingsonderwijs. Op Elckerlyc wordt gewerkt volgens de pedagogisch-didactische pedagoog en onderwijzer Celestin Freinet. We gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. Onderwerpen of thema’s kunnen door de kinderen zelf worden ingebracht.

De school wordt formeel bestuurd door de Stichting Freinetschool Heiloo en maakt in de praktijk deel uit van de ISOB-scholengroep. Met ingang van 1 januari 2013 zijn bij de ISOB en de Stichting Freinetschool Heiloo het bestuur en het intern toezicht gescheiden. Beide stichtingen worden nu bestuurd door één College van Bestuur. Het College is benoemd door de Raad van Toezicht. Op de organisatie en het bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. 

Afbeeldingsresultaat voor ISOB

Nieuws

Rekenen op het schoolplein.

07 februari 2020

Vandaag heeft groep 7 buiten gerekend. Al rennend en speurend de juiste procenten, breuken en kommagetallen bij elkaar lees meer...

De Gruffalo

07 februari 2020

In groep 1/2 spelen we het verhaal na van de Gruffalo, dit deden we in de poppenkast. lees meer...
  • 24 februari 2020 13:45 Verzetsmuseum Junior op Wielen groep 7
  • 24 februari 2020 Groep 8, bureau Halt over jeugdcriminaliteit.
  • 26 februari 2020 Groep 5 - tafeltennisclinic, gaan met fiets
  • 04 maart 2020 Groep 5 en 6 - ICE games de Meent
  • 09 maart 2020 Groep 5 - Julia werkt

naar de volledige kalender...