Welkom

Welkom op de website van Elckerlyc, basisschool voor freinetonderwijs. De school wordt gerekend tot het vernieuwingsonderwijs. Op Elckerlyc wordt gewerkt volgens de pedagogisch-didactische pedagoog en onderwijzer Celestin Freinet. We gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. Onderwerpen of thema’s kunnen door de kinderen zelf worden ingebracht.

De school wordt formeel bestuurd door de Stichting Freinetschool Heiloo en maakt in de praktijk deel uit van de ISOB-scholengroep. Met ingang van 1 januari 2013 zijn bij de ISOB en de Stichting Freinetschool Heiloo het bestuur en het intern toezicht gescheiden. Beide stichtingen worden nu bestuurd door één College van Bestuur. Het College is benoemd door de Raad van Toezicht. Op de organisatie en het bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. 

Afbeeldingsresultaat voor ISOB

Nieuws

Laatste juffendag voor groep 8

21 juni 2019
news_item20190621172422.jpg

De tuin van Annabeth is, na afloop van een geslaagde juffendag, leeg. Alleen de vlaggetjes getuigen lees meer...

Verkeersles groep 1/2

17 juni 2019
news_item20190617165752.jpg

Vorige week donderdag hebben wij ons thema verkeer afgesloten met een echt oefenrondje op het plein. lees meer...

  • 27 juni 2019 Musicaldag groep 8
  • 28 juni 2019 Groep 1/2 naar hockeyveld
  • 01 juli 2019 19:00 Medezeggenschapsraadvergadering
  • 02 juli 2019 Portfoliogesprekken
  • 03 juli 2019 Portfoliogesprekken

naar de volledige kalender...