Welkom

Welkom op de website van Elckerlyc, basisschool voor freinetonderwijs. De school wordt gerekend tot het vernieuwingsonderwijs. Op Elckerlyc wordt gewerkt volgens de pedagogisch-didactische pedagoog en onderwijzer Celestin Freinet. We gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. Onderwerpen of thema’s kunnen door de kinderen zelf worden ingebracht.

De school wordt formeel bestuurd door de Stichting Freinetschool Heiloo en maakt in de praktijk deel uit van de ISOB-scholengroep. Met ingang van 1 januari 2013 zijn bij de ISOB en de Stichting Freinetschool Heiloo het bestuur en het intern toezicht gescheiden. Beide stichtingen worden nu bestuurd door één College van Bestuur. Het College is benoemd door de Raad van Toezicht. Op de organisatie en het bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. 

Afbeeldingsresultaat voor ISOB

Nieuws

Illustratietechniek groep 7

30 oktober 2020

Er is de afgelopen week hard gewerkt aan de illustraties, waarbij de kinderen een speciale techniek moesten gebruiken. lees meer...

Het meisje met de parel

29 oktober 2020

Wij hebben echte kunstenaars in de klas! We schilderen het meisje met de parel van Vermeer. Julia uit groep 5 vertelt een lees meer...
  • 04 december 2020 Sinterklaasfeest
  • 18 december 2020 Kerstvakantie (deze vrijdag al vrij)
  • 19 december 2020 Kerstvakantie
  • 20 december 2020 Kerstvakantie
  • 21 december 2020 Kerstvakantie

naar de volledige kalender...