Welkom

Welkom op de website van Elckerlyc, basisschool voor freinetonderwijs. De school wordt gerekend tot het vernieuwingsonderwijs. Op Elckerlyc wordt gewerkt volgens de pedagogisch-didactische pedagoog en onderwijzer Celestin Freinet. We gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. Onderwerpen of thema’s kunnen door de kinderen zelf worden ingebracht.

De school wordt formeel bestuurd door de Stichting Freinetschool Heiloo en maakt in de praktijk deel uit van de ISOB-scholengroep. Met ingang van 1 januari 2013 zijn bij de ISOB en de Stichting Freinetschool Heiloo het bestuur en het intern toezicht gescheiden. Beide stichtingen worden nu bestuurd door één College van Bestuur. Het College is benoemd door de Raad van Toezicht. Op de organisatie en het bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. 

Afbeeldingsresultaat voor ISOB

Nieuws

Levend rekenen in de pauze

16 september 2019
news_item20190916205044.jpg

Vandaag hadden leerlingen uit groep 8 een "eikeltjesfarm" gemaakt. In elke stal lagen 4 eikels. Dat lees meer...

Groen

15 september 2019
news_item20190915102534.jpg

We lazen het boek blauwtje en geeltje. Iedreen kreeg blauwtje en geeltje op een baadje. Opeens gingen lees meer...

  • 20 september 2019 08:45 excursie groep 2/3 en 4
  • 23 september 2019 15:30 Mad science
  • 30 september 2019 15:30 Mad science
  • 01 oktober 2019 Studiedag, alle lln vrij
  • 07 oktober 2019 15:30 Mad science

naar de volledige kalender...